Bireysel Eğitim

Bireyin ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarından birini veya tümünü kapsayan, bireyin ihtiyaç ve eğitsel özelliklerine göre hazırlanmış bireysel eğitim planının, ilgili eğitimcisi tarafından yapılandırılmış ortamda birebir uyguladığı eğitim türüdür. 

Bireysel Eğitimde Bireyin: 
1- Bilişsel Gelişimi
2- Sosyal Gelişimi
3- Dil Gelişimi
4- Motor (Fiziksel) Gelişimi
5- Öz bakım Gelişimi alanlarındaki eksiklileri desteklenmektedir.